Jawa Timur di tengah-tengah Den Haag

Sebagai pusat pemerintahan Belanda, Den Haag, menjadi kota yang dipadati oleh kedutaan besar negara-negara asing. Salah satunya adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di jalan Tobias Aserlaan 8, 2517 KC Den Haag. Pekerja di kedutaan hingga masyarakat Indonesia lain yang memilih tinggal dekat dengan kedutaan pun banyak berkumpul di beberapa kawasan di Den Haag.Continue reading “Jawa Timur di tengah-tengah Den Haag”